Σε αυτό το άρθρο θα ενημερωθείτε σχετικά με το πως να εγκαταστήσετε το QGIS σε περιβάλλον Ubuntu 20.04

Στην επιφάνεια εργασίας του ubuntu κάνουμε δεξί κλικ και “Open in Terminal”

Πληκτρολογούμε: sudo apt update και πατάμε enter.

Προσθέτουμε τον κωδικό πρόσβασης.

Εν συνεχεία πληκτρολογούμε: sudo apt upgrade -y και πατάμε enter.

Τέλος, πληκτρολογούμε: sudo apt install qgis -y κι enter.

Το qGIS εγκαταστάθηκε επιτυχώς.