Ελληνικό Κτηματολόγιο

Μεγάλη πρόοδος αναμένεται στο εθνικό κτηματολόγιο ως το τέλος του τρέχοντος έτους.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος κι ενέργειας, του υφυπουργού θεμάτων χωροταξίας κι αστικού περιβάλλοντος καθώς και του προέδρου του Ελληνικού Κτηματολογίου αναμένεται:

  1. Η αντικατάσταση του συνόλου σχεδόν των παλαιών υποθηκοφυλακίων. Οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται σε κτηματολογικά γραφεία.
  2. Ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες θα καλύπτουν το σύνολο των συναλλαγών.
  3. Σημαντική πρόοδος στις διαδικασίες κτηματογράφησης ανά την επικράτεια.

Ως το τέλος του 2020 οι συλλεγμένες δηλώσεις είχαν ξεπεράσει το 65% ξεπερνώντας το 93% της επικράτειας. Ως το τέλος του 2021 θα έχει ξεκινήσει η συλλογή δηλώσεων και στο υπόλοιπο 7% το οποίο περιλαμβάνει μέρη της Κρήτης, τις Κυκλάδες, την Κέρκυρα και τη Θεσπρωτία.

Ως γνωστόν στις συλλεχθείσες περιοχές, το κτηματολόγιο την τρέχουσα περίοδο χωρίζεται σε: κτηματολόγιο σε λειτουργία, και σε φάσεις ανάρτησης/προανάρτησης. Οι στόχοι που έχουν ανακοινωθεί περιλαμβάνουν:

37% επί των δικαιωμάτων σε κτηματολόγιο σε λειτουργία
40% επί των δικαιωμάτων σε στάδιο ανάρτησης/προανάρτησης
16% επί των δικαιωμάτων σε εξέταση ενστάσεων
7% επί των δικαιωμάτων στη φάση συλλογής

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό, ως το 2024, αναμένεται ότι το κτηματολόγιο σε λειτουργία θα καλύπτει το 100% της χώρας, και τα 390 υποθηκοφυλακεία θα έχουν παραδώσει σε 92 σύγχρονα κτηματολογικά γραφεία.

Όλος ο προγραμματισμός εντάσσεται στη γενικότερη κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ψηφιακού περιβάλλοντος για τη Χωροταξία, το οποίο θα αποτελείται από ψηφιακές υπηρεσίες και τη γεωπύλη του ελληνικού κτηματολογίου, τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη σε συνεργασία με το ΤΕΕ και τη ψηφιοποίηση του συνόλου του ψηφιακού υλικού των υποθηκοφυλακείων. Αναφορικά με το τελευταίο, οι συνολικοί πόροι που θα χρειαστούν φτάνουν στα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Χαρακτηριστικό της χρήσης των ψηφιακών της Κτηματολόγιο, αποτελεί το γεγονός ότι μόλις στο προηγούμενο έτος, περισσότεροι από 120000 ιδιοκτήτες, δήλωσαν ψηφιακά την περιουσία τους.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες προς όλους, σύμφωνα με το προγραμματισμό των αρμοδίων, ως το τέλος του έτους, αφορούν σε:

  1. Αιτήσεις, πληρωμές, παραλαβή διαγραμμάτων κι αντιγράφων από τα κτηματολογικά γραφεία που βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία.
  2. Παραλαβές, πληρωμές, κι αιτήσεις αγωγών, δικογράφων κι άλλων πράξεων που αφορούν στην καταχώριση των ακινήτων στα κτηματολογικά γραφεία.
  3. Ψηφιακή υποβολή των συμβολαίων
  4. Σύγκριση τοπογραφικών και κτηματολογικών διαγραμμάτων.

Από τις αρχές του 2021, εγκαινιάζονται ψηφιακές υπηρεσίες προς επαγγελματίες, που καλύπτουν το σύνολο των αιτήσεων ενώ σε ότι αφορά τη ψηφιοποίηση του έντυπου υλικού των υποθηκοφυλακείων, έχει υπολογιστεί πως ως το 2024 θα έχουν ψηφιοποιηθεί περισσότερες από 600 εκατομμύρια σελίδες.