Την 24η Απριλίου κατατέθηκε το νέο νομοσχέδιο στη Βουλή, σχετικά με τις περιοχές Natura. Το νομοσχέδιο έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις επιστημονικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων, σύμφωνα με τις οποίες καταργείται η όποια προστασία των εν λόγω περιοχών, μιας και θα είναι υπό προϋποθέσεις δυνατή ακόμη και η κατασκευή λατομείων. Επιπρόσθετα, στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και η νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε δασικές περιοχές. Μερικές ακόμη από τις αντιδράσεις, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη Ανωνεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Στην αντίπερα όχθη, υποστηρίζεται ότι η χώρα θα έχει μεγάλα οικονομικά οφέλη, αξιοποιώντας ένα ποσοστό των περιοχών Natura και προσέχοντας παράλληλα την περιβαλλοντική τους ευημερία, οφέλη που μεταφράζονται σε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Περιοχές natura - χάρτης
Χάρτης περιοχών Natura 2000 (δεδομένα geodata.gov.gr, OSM).