Μήνας: Ιούνιος 2021

Κτηματολόγιο, παράταση δηλώσεων ιδιοκτησίας ως το τέλος του 2022

Επίσημη παράταση ως το τέλος του 2022 δόθηκε στους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν ακόμη προβεί στις σχετικές δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο. Η παράταση αυτή δόθηκε λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων…