Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, η διάθεση ρυπογόνων πλαστικών σακούλων στο λιανικό εμπόριο τροφίμων μειώθηκε στο 99%. Περισσότερες από 1.6 δισεκατομμύρια σακούλες λιγότερες το 2019 σε σχέση με το 2017.

Πλέον, από 168 σακούλες ανά κάτοικο αντιστοιχούν 2 ρυπογόνες και 3 βιοδιασπώμενες, γεγονός που χαρακτηρίζει το εν λόγω μέτρο περιβαλλοντικά επιτυχές.