Εδώ και λίγες μέρες δόθηκε στη δημοσιότητα η Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του λιμένα εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών στο Κρυονέρι Ακράτας. Η ΜΠΕ έχει αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο ενώ μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου είναι δυνατή η διατύπωση σχετικής γνώμης.

Μπορείτε να βρείτε τη μελέτη σε αυτόν το σύνδεσμο.