Σε περίπου 1,5 μήνα θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική λήψη πιστοποιητικών σε ό,τι αφορά το Κτηματολόγιο. Η δυνατότητα παρέχεται στο πλαίσιο αποφυγής συνωστισμού των πολιτών λόγω του CoVid19. Σύντομα, θα είναι δυνατή και η ηλεκτρονική υποβολή όλων των διαδικασιών πωλήσεων και μεταβιβάσεων ακινήτων.

Μερικές ακόμη τηλε-εργατικές δυνατότητες που προσθέτονται αφορούν σε τηλεδιασκέψεις σε ό,τι αφορά τις ενστάσεις που έχουν κατατεθεί και ακόμη δεν έχουν λυθεί. Η τηλεργασία, επιτρέπει στην άρση των γεωγραφικών περιορισμών τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την τοποθεσία των επιστημόνων και μηχανικών.

Οι ηλεκτρονικές διαδικασίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου, μέσω της οποίας είναι δυνατή και η υποβολή πιθανών αντιρρήσεων / ενστάσεων που προκύπτουν κατά την προανάρτηση.