Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) είχε αποστείλει αίτημα προς το ΥΠΕΝ με το οποίο ζητούσε παράταση ως προς την υποβολή αιτήσεων αναμόρφωσης δασικών χαρτών ως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η υποβολή αιτήσεων έληγε στις 28 Αυγούστου. Το αίτημα φαίνεται πως έγινε δεκτό καθώς με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος κι Ενέργειας κ. Νίκου Ταγαρά, δόθηκε 25ήμερη παράταση.

Σε κάθε περίπτωση οι δασικοί χάρτες της χώρας είναι υπό διαμόρφωση, καθώς γενικότερη κατεύθυνση του ΥΠΕΝ είναι η επίλυση όλων των αμφιλεγόμενων ζητημάτων όπως π.χ. οι διάφορες, προ του 1975, καλλιεργήσιμες εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως δασικές.