Στο 0.1% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Ελλάδα ως προς το ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής επιτροπής, η Ελλάδα φέρεται να καταναλώνει ενέργεια προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές κατά 21.9%. Τα στοιχεία αφορούν σε μετρήσεις του έτους 2021.

Aξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό για την Ελλάδα, αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα από το 2014 ως το 2020, παρατηρείται μία άνοδος περίπου της τάξης του 6,05% καθώς το 2014 ανερχόταν στο 15,7% και το 2020 στο 21,75%. Μοναδική μικρή μείωση της τάξεως του 0,3% σημειώθηκε το 2016 όπου η καταγραμμένη τιμή είναι στο 15,39% έναντι 15,69% το 2015.

Πρωταθλήτριες στην εν λόγω καταγραφή επιδόσεων αποτελεί η Σουηδία με 62,57% η οποία ακολουθεί τη “γειτονική υψηλή επίδοση” καθώς Ισλανδία και Νορβηγία καταγράφουν πολύ υψηλές επιδόσεις με 85,8%, κι 74,1% αντίστοιχα.

Οι χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφονται σε Λουξεμβούργο, Μάλτα και Ιρλανδία με 11,7%, 12,15 και 12,55% αντίστοιχα.