Ετικέτα: πλαστικά μιας χρήσης

Απόψεις Greenpeace για τα πλαστικά

Είναι εύλογο, ακτιβιστικοί και άλλοι περιβαλλοντικοί φορείς να διατυπώνουν σαφείς απόψεις σχετικά με τις εκάστοτε μεταρυθμίσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σε ό,τι αφορά τα πλαστικά λοιπόν, μία ιδιαιτέρως γνωστή ΜΚΟ, η…