Ετικέτα: περιβαλλοντική νομοθεσία

Απόψεις Greenpeace για τα πλαστικά

Είναι εύλογο, ακτιβιστικοί και άλλοι περιβαλλοντικοί φορείς να διατυπώνουν σαφείς απόψεις σχετικά με τις εκάστοτε μεταρυθμίσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σε ό,τι αφορά τα πλαστικά λοιπόν, μία ιδιαιτέρως γνωστή ΜΚΟ, η…

Natura 2000: εξελίξεις ως προς την περιβαλλοντική νομοθεσία

Την 24η Απριλίου κατατέθηκε το νέο νομοσχέδιο στη Βουλή, σχετικά με τις περιοχές Natura. Το νομοσχέδιο έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις επιστημονικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων, σύμφωνα με τις οποίες καταργείται η…