Εδώ και λίγους μήνες, υπάρχει μία ιδιαίτερη αναστάτωση στο δήμο Μαρκόπουλου καθώς αναμένεται να εγκατασταθεί ένα κέντρο επεξεργασίας λυμάτων το οποίο θα συγκεντρώνει όλα τα λύματα του δήμου Σαρωνικού καθώς και της βιομηχανικής ζώνης Κορωπίου στην περιοχή της Χαμολιάς. Οι κυριότερες αντιδράσεις έχουν να κάνουν με τη μη επαρκή ενημέρωση, των κατοίκων, καθώς ακόμη και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δεν τους έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Οπότε υπάρχουν δικαιολογημένες αντιδράσεις για προχειρότητες από μέρους της ΕΥΔΑΠ, κάτι που θα συντελέσει στη μόλυνση των θαλάσσιων υδάτων και κατά συνέπεια στη δραματική υποβάθμιση της περιοχής.

Τον Ιούλιο υπήρξαν πορείες διαμαρτυρίας των κατοίκων της περιοχής, δικαιολογημένες λόγω των μη διαφανών διαδικασιών.
Ως Γεωγράφος.gr θεωρούμε πως οποιαδήποτε περιβαλλοντική υποβάθμιση σε οποιαδήποτε θάλασσα συνιστά έγκλημα, και δια τους λόγους αυτούς, θα πρέπει πάντοτε οι διαδικασίες να είναι διαφανείς και να υπάρχει χρόνος διαβούλευσης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Τέλος θεωρούμε ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι Γεωγραφικές μελέτες GIS, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους και δημογραφικά, περιβαλλοντικά κριτήρια, αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο λήψης αποφάσεων το οποίο μπορεί να συντελέσει επιτυχώς στην επίλυση τέτοιου είδους προβλημάτων.