Εδώ και λίγες μέρες ο δορυφόρος PROBA-V ο οποίος συνέλλεγε δεδομένα σχετικά με μεταβλητές βλάστησης από το 2014 σταμάτησε το ταξίδι του.

Από εδώ και πέρα τα σχετικά δεδομένα θα συλλέγονται από τον δορυφόρο Sentinel-3. Από 1η Ιουλίου ο δορυφόρος θα εστιάσει σε Ευρώπη και Αφρική και θα συλλέγει δεδομένα διακριτικής ικανότητας 100m, 300m και 1km. Τα προϊόντα που θα παραδίδει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο θα έχουν διακριτική χωρική ικανότητα αποκλειστικά 300m. Διάφορα εργαλεία θα μπορούν να μετατρέπουν τη χωρική διακριτική ικανότητα των προϊόντων σε 1km, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τα σχετικά προϊόντα του PROBA-V.

Τέλος, σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση του Copernicus δεδομένα επεξεργασμένα έπειτα από τεχνικές αφαίρεσης νεφοκάλυψης, ατμοσφαιρικών διορθώσεων, ραδιομετρίας θα είναι διαθέσιμες στο πρώτο εξάμηνο του 2021.

Ο PROBA-V παρέδιδε προϊόντα / δείκτες NDVI, LAI, FAPAR, FCOVER και GDMP.