Εντός του Μαίου, αναμένεται να τεθεί προς διαβούλευση το νέο νομοσχέδιου του ΥΠΕΝ, το οποίο και θα επιχειρήσει να συμμορφώσει την εκτός σχεδίου δόμηση.

Οι βασικές παραμετροποιήσεις ως προς την υπάρχουσα νομοθεσία, έγκεινται στον περιορισμό, των “εξαιρέσεων” που επέτρεπαν την ανέργεση οικοδομών σε οικόπεδα μικρότερων των 4 στρεμμάτων.

Πολεοδομικό Σχέδιο

Επιπρόσθετα, η ανέργεση κτισμάτων ξενοδοχειακού χαρακτήρα θα επιτρέπεται σε εκτάσεις τουλάχιστον 8 στρεμμάτων, ενώ θα παρορύνεται η ανέργεση σχετικών κτισμάτων σε περιοχές – υποδοχείς τουριστικής ανάπτυξης, με αύξηση του σχετικού συνετελεστή δόμησης στις εν λόγω περιοχές.

Προβλέπεται ακόμη η εισαγωγή πιστοποιημένων αξιολογητών χωρικών μελετών.

Τέλος, σημαντική προσθήκη αποτελεί η επαναφορά του μέτρου περί μεταφοράς συντελεστή δόμησης.