Ως τις 9/10 θα διαρκέσει η δημόσια διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με ΠΕ.Τ.: 1912227517. Η συγκεκριμένη ΜΠΕ αφορά στο έργο που αφορά στην Αναβάθμιση τμήματος Γ.Μ. 150kV Ρουφ- Λάδων (τμήμα ΚΥΤ Κορίνθου- Υ/Σ ‘Αργος Ι), στην αναβάθμιση της Γ.Μ. 150 kV Υ/Σ ‘Αργος Ι- Υ/Σ Κρανίδι, και στην αναβάθμιση της Γ.Μ. 150kV Υ/Σ Κρανίδι-Μέθανα & Αναβάθμιση Υ/Σ ‘Αργος Ι.

Η Γεωγραφική θέση του έργου είναι η δημοτική ενότητα Τροιζηνίας της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, ενώ φορέας του έργου είναι η ΑΔΜΗΕ/ΔΝΕΜ Α.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες καθώς και να συμμετέχουν στη διαβούλευση μέσω του ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού μητρώου ή στη διεύθυνση περιβάλλοντος της περιφέρειας Αττικής.