Σημαντική μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των αιωρούμενων σωματιδίων, σημειώθηκε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου. Η γενική απαγόρευση κυκλοφορίας άνευ λόγου και οι διάφοροι άλλοι περιορισμοί που έφερε ο covid19 φαίνεται πως λειτούργησαν καταλυτικά. Συγκεκριμένα, στη βόρεια Ελλάδα οι τιμές αιωρούμενων σωματιδίων μειώθηκαν από 14% (κέντρο Θεσσαλονίκης) ως και πάνω από 20% (25,6% στη Σίνδο). Στις ίδιες περιοχές, σημειώθηκε επίσης μείωση του διοξειδίου του αζώτου σε ποσοστά που φτάνουν ως και 58%. Οι μειώσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τις μετρήσεις που σημειώθηκαν την προηγούμενη χρονιά.

ατμοσφαιρική ρύπανση - είκονα
Photo by veeterzy on Unsplash

Την ίδια περίοδο, στην Ήπειρο οι αντίστοιχες μειώσεις αιωρούμενων σωματιδίων ανέρχονται σε 22% ενώ σημαντική μείωση παρατηρήθηκε τόσο στο μονοξείδιο του άνθρακα όσο και στο διοξείδιο του αζώτου.

Τέλος, παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στην Αθήνα με τις αντίστοιχες μειώσεις να ανέρχονται σε πάνω από 30 τόσο για το μονοξείδιο του άνθρακα όσο και για το διοξείδιο του αζώτου.