Όσοι δήμοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπόνησης
τοπικών πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ) μπορούν να αιτηθούν ως την Πέμπτη 16 Ιουλίου.

Ως γνωστόν, το συγκεκριμένο πρόγραμμα διαθέτει κονδύλια ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία και θα καλύψουν το 100% της χρηματοδότησης, σε χρονική διάρκεια εντός της δεκαετίας.