Σε πολλές περιοχές της χώρας η διαδικασία της ανάρτησης, του ελέγχου δηλαδή της ορθότητας των στοιχείων των ακινήτων και των δικαιολογητικών βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να επιβεβαιώσουν τα καταγεγραμμένα στοιχεία που αφορούν στο ακίνητό τους. Αν και πολλοί δε δίνουν την απαραίτητη σημασία η διαδικασία είναι σημαντική καθώς σε μερικές περιπτώσεις δημιουργούνται προβλήματα με τις μεταβιβάσεις των τίτλων ιδιοκτησίας.

Αξίζει να τσεκάρετε το πιο συνήθη σφάλματα:

Αρχικά θα πρέπει να κοιτάξουμε κατά πόσο τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, όπως εμβαδόν, γεωγραφική τοποθεσία κλπ είναι ίδια με αυτά του τίτλου κτήσης. Αν εντοπίσουμε κάποιο λάθος αυτά διορθώνονται εύκολα με μία δήλωση πρόδηλου σφάλματος.

Ένα ακόμη σύνηθες λάθος είναι ότι το κτηματολόγιο μετράει κι αυτό το εμβαδόν του ακινήτου, και το αποτυπώνει στο λεγόμενο απόσπασμα προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος το οποίο προκύπτει από ψηφιοποίηση του ακινήτου από δορυφορική εικόνα. Το πρόβλημα με τα διαγράμματα αυτά είναι ότι πολλές φορές παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση, μεγαλύτερη από αυτήν που αναφέρεται στις αποδεκτές αποκλίσεις. Π.χ. ένα ακίνητο με επιφάνεια 100τ.μ. όπως αυτή αναφέρεται στο συμβόλαιο μπορεί να έχει υπολογισθεί ως 95 τ.μ. με +/- 10τμ απόκλιση. Σε αυτήν την περίπτωση η μέτρηση θεωρείται ακριβής. Αν όμως η επιφάνεια έχει υπολογισθεί ως 80τ.μ. με την ίδια απόκλιση τότε χρήζει διόρθωσης.

Κατά τη διαδικασία της ανάρτησης, οι ιδιοκτήτες λαμβάνουν τόσο στο κτηματολογικό διάγραμμα (έντυπο Α2) όσο και σε περιγραφικά στοιχεία (έντυπο Α1). Στο Α1 εμφανίζεται τόσο το εμβαδό που αναφέρεται στον τίτλο κτήσης όσο και το υπολογισθέν του κτηματολογικού διαγράμματος.

Στην περίπτωση λοιπόν που εντοπίσετε διαφορά στα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στον τίτλο κτήσης και στα αντίστοιχα τετραγωνικά μέτρα που αναγράφονται στο έντυπο Α1, προβαίνετε στις απαραίτητες διορθώσεις με μία απλή αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος. Παροτρύνουμε δε ως Γεωγράφος.gr τη διόρθωση ακόμη και των κατά προσέγγιση υπολογισθέντων τετραγωνικών του κτηματολογικού διαγράμματος καθώς σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι ιδιοκτήτες για τον μη ακριβή υπολογισμό της επιφάνειας των ακινήτων τους.

Σε πιο περίπλοκες περιπτώσεις, όπως εντοπισμός δασικής έκτασης μέσα στην επιφάνεια ακίνητης περιουσίας παροτρύνουμε να συμβουλευτείτε έναν τεχνικό ώστε να επιλύσετε το πρόβλημα.