Ελληνικό Κτηματολόγιο

Σε πολλές περιοχές της χώρας η διαδικασία της ανάρτησης, του ελέγχου δηλαδή της ορθότητας των στοιχείων των ακινήτων και των δικαιολογητικών βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να επιβεβαιώσουν τα καταγεγραμμένα στοιχεία που αφορούν στο ακίνητό τους. Αν και πολλοί δε δίνουν την απαραίτητη σημασία, εντούτοις, αξίζει να τσεκάρετε το πιο σύνηθες σφάλμα:

Πολλές φορές το κτηματολόγιο για τη μέτρηση του εμβαδού ενός οικοπέδου ή ενός ακινήτου, βασίζεται στο λεγόμενο απόσπασμα προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος ή κτηματογράφημα, το οποίο αποτελεί ψηφιοποίηση του ακινήτου από δορυφορική εικόνα. Το πρόβλημα με τα κτηματογραφήματα είναι ότι πολλές φορές παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση, η οποία κατά μέσο όρο μπορεί να φτάνει και τα 80 – 90τ.μ. ανά στρέμμα. Κατά τη διαδικασία της ανάρτησης, οι ιδιοκτήτες έχουν πρόσβαση τόσο στο κτηματολογικό διάγραμμα (έντυπο Α2) όσο και σε περιγραφικά στοιχεία (έντυπο Α1). Στο Α1 εμφανίζεται τόσο το εμβαδό βάσει συμβολαίου, όσο και το υπολογισθέν. Στην περίπτωση που δείτε διαφορά στα τετραγωνικά μέτρα που γνωρίζετε και στα τετραγωνικά μέτρα που αναγράφονται στο έντυπο Α1 του κτηματολογίου, καλείστε να εντοπίζετε τα συγκεκριμένα λάθη και να προβαίνετε στις απαραίτητες διορθώσεις, σύμφωνα με το τι αναφέρεται στο συμβόλαιο, ανεξαρτήτως του κτηματολογικού διαγράμματος. Παροτρύνουμε δε ως Γεωγράφος.gr τη διόρθωση και των κατά προσέγγιση υπολογισθέντων τετραγωνικών βάσει κτηματογραφήματος καθώς σε καμμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι ιδιοκτήτες για τη μη ορθή ψηφιοποίηση των ακινήτων. Στην περίπτωση που εντοπίσετε πολλά λάθη και δεν είστε ειδήμων σας παροτρύνουμε να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία.