Ελληνικό Κτηματολόγιο

Επίσημη παράταση ως το τέλος του 2022 δόθηκε στους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν ακόμη προβεί στις σχετικές δηλώσεις ιδιοκτησίας. Η παράταση αυτή επέρχεται λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις δυσλειτουργίες που προκλήθηκαν από την πανδημία του covid-19 σε μία σειρά από σχετικές με το κτηματολόγιο διεργασίες.

Όσοι πολίτες δεν έχουν προβεί ακόμη στη δήλωση των περιουσιακών τους στοιχείων, μπορούν προς διευκόλυνσή τους, να πραγματοποιήσουν τη σχετική διαδικασία ακόμη και ηλεκτρονικά.