Επίσημη παράταση ως το τέλος του 2022 δόθηκε στους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν ακόμη προβεί στις σχετικές δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο. Η παράταση αυτή δόθηκε λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις δυσλειτουργίες που προκλήθηκαν από την πανδημία σε μία σειρά από σχετικές με το κτηματολόγιο διεργασίες.

Όσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν ακόμη προβεί στη δήλωση των περιουσιακών τους στοιχείων, τους δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τη σχετική διαδικασία ηλεκτρονικά.