Μέχρι τις 15 Μαΐου 2021 θα μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων του δήμου Κιλκίς να καταθέσουν δηλώσεις πρόδηλου σφάλματος, εφόσον βεβαίως διαπιστώσουν πιθανά λάθη ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία των ακινήτων.

Περίοδο ενός χρόνου περίπου, ως δηλαδή τις 23 Ιουλίου 2021 θα έχουν και οι δήμοι Σικυώνος (Κιάτου), Ελασσόνας κι Εορδαίας.

Πέραν των δηλώσεων πρόδηλου σφάλματος, ως τις ανωτέρω ημερομηνίες, θα είναι δυνατή και η κατάθεση εκπρόθεσμων δηλώσεων στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες των εν λόγω περιοχών έχουν “λησμονήσει” την έγκαιρη δήλωση των ιδιοκτησιών τους.