Από Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 ξεκινάει η ανάρτηση στο δήμο Αθηναίων. Όπως έχει προαναφερθεί, κατά τη διάρκεια της ανάρτησης, πραγματοποιείται έλεγχος των δηλωθέντων δικαιωμάτων επί των ιδιοκτησιών. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία με τους κωδικούς TaxisNet.

Η διάρκεια της ανάρτησης είναι δύο και τέσσερις μήνες για τους κατοίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού αντίστοιχα.

Όπου παρατηρούνται ελλείψεις ή λάθη, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσκομίσουν αίτηση διόρθωσης των σχετικών στοιχείων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η οποία διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του σφάλματος.

Ελληνικό Κτηματολόγιο

Περισσότερες πληροφορίες, δίνονται στην ιστοσελίδα “Κτηματολόγιο της Αθήνας”