Η Mitsubishi Corp (MC) μαζί με την Nippon Telegraph (NTT) αγοράσαν από κοινού ένα 30% της εταιρείας HERE.

Οι δύο εταιρείες συνεπενδύουν στους χάρτες HERE μέσω της Coco Tech Holding BV οι οποία τους ανήκει από κοινού. Η οικονομική συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2020.

Οι χάρτες HERE πλέον, με περισσότερους από 9000 εργαζόμενους παγκοσμίως σε 56 χώρες ανήκουν στα οικονομικά θηρία: Audi, Bosch, BMW Group, Continental, Intel Capital, MC, Mercedes-Benz, NTT και Pioneer.​