Η ανάρτηση δασικών χαρτών είναι μία συνταγματικώς και ουσιαστικώς, σημαντική διαδικασία, καθώς με την ολοκλήρωση της οποίας, οριοθετούνται όλες οι δασικές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με έκθεση της WWF για το περιβάλλον, έτους 2019 και με στοιχεία του ελληνικού κτηματολογίου, περίπου το 54% των δασικών εκτάσεων της χώρας είχαν αναρτηθεί στους δασικούς χάρτες ως τον Μάιο του 2019, ενώ το ποσοστό των κυρωμένων εκτάσεων ανερχόταν σε περίπου 44%. Το ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνει το σύνολο των εκτάσεων που βρίσκονται υπό καθεστώς, αντιρρήσεων, ενστάσεων και οποιοδήποτε άλλων νομικών διαδικασιών. Περίπου το 62% των δασικών εκτάσεων στους κυρωμένους χάρτες προστατεύεται από τη νομοθεσία.

Σύμφωνα πάντοτε με την ίδια έκθεση της wwf ιδιαίτερη συζήτηση γίνεται σχετικά με τον ορισμό των δασικών εκτάσεων και συγκεκριμένα με τη συμπερίληψη ή μη σε αυτές φρυγανικών οικοσυστημάτων τα οποία χαρακτηρίζονται από μη ξυλώδη βλάστηση. Πολλοί περιβαλλοντικοί φορείς ζητούν την ένταξη των εν λόγω οικοσυστημάτων στις δασικές περιοχές, ενώ η γενική συζήτηση όπως φαίνεται πρόκειται να συνεχιστεί.