Σκέψεις για ταχεία δημιουργία ποδηλατοδρόμων και πεζόδρομων φαίνεται να υπάρχουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς κατατίθεται τροπολογία στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία, οι επιτροπές ποιότητας ζωής του κάθε Δήμου, θα μπορούν με απόφασή τους να δημιουργούν προσωρινούς ποδηλατοδρόμους, πεζόδρομους και οδούς ήπιας κυκλοφορίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην καλύτερη κίνηση των δημοτών και των επισκεπτών της κάθε πόλης.

Ποδηλατόδρομοι

Η δυνατότητα αυτή, δείχνει να εκμεταλλεύεται την τοπική γνώση που έχουν όσοι ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Η τροπολογία αναμένεται να κατατεθεί σε λίγες ώρες, από τη στιγμή συγγραφής του συγκεκριμένου άρθρου, δηλαδή τη Δευτέρα 18 Μαίου.