Είναι εύλογο, ακτιβιστικοί και άλλοι περιβαλλοντικοί φορείς να διατυπώνουν σαφείς απόψεις σχετικά με τις εκάστοτε μεταρυθμίσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Σε ό,τι αφορά τα πλαστικά λοιπόν, μία ιδιαιτέρως γνωστή ΜΚΟ, η GreenPeace διατυπώνει, ότι είναι απαραίτητη η αλλαγή της κουλτούρας ως προς τα πλαστικά μιας χρήσης, ώστε να χρησιμοποιούνται περισσότερο επαναχρησιμοποιούμενα υλικά, και όχι απλώς ή κατάργηση μερικών ιδιαιτέρως ρυπογόνων πλαστικών.

Ως geografos.gr, πιστεύουμε πως κάθε μέτρο που μπορεί να μειώσει δραστικά τους ρύπους είναι ευπρόσδεκτο, θα πρέπει όμως πάντοτε οι νομοθεσίες να κινούνται προς μία γενική κατεύθυνση η οποία θα έχει ιδιαίτερα αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση.