Από 1ης Μαίου 2020 ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος στη χώρα, η οποία και θα διαρκέσει ως τις 31 Οκτωβρίου. Ως προς την ακριβή ημερομηνία έναρξης της περιόδου, υπάρχει μία μικρή διαφοροποίηση ανά γεωγραφική περιοχή, (15 Απριλίου στην Πελοπόννησο, 1 Απριλίου στην Εύβοια κοκ).

πυροσβεστικά οχήματα - αντιπυρική περίοδος

Στα πλαίσια της αντιπυρικής περιόδου, δεν καίμε ξερά χόρτα ή σκουπίδια, προσέχουμε ιδιαίτερα τις δασικές περιοχές, μαζεύοντας απορρίμματα που πιθανώς έχουμε δημιουργήσει, ενώ συμμορφωνόμαστε με οποιεσδήποτε απαγορευτικές πινακίδες και ανακοινώσεις των ειδικών.

Οι τηλεφωνικές γραμμές 112 και 199 είναι εν λειτουργία ώστε να ειδοποιηθούν άμεσα οι αρχές για την πιθανότητα έναρξης πυρκαγιάς.