Στις 15 Ιουνίου, ξεκινάει επίσημα η τουριστική περίοδος στην Ελλάδα. Η ήδη τραυματισμένη τουριστική χρονιά, βασίζεται στο “υγειονομικό” πλεονέκτημα που απέκτησε η Ελλάδα κατά την περίοδο της μεγάλης έξαρσης της πανδημίας.

Σύμφωνα με εξαγγελίες της κυβέρνησης, αρχικά θα επιτραπεί η πρόσβαση σε 19 χώρες που παρουσιάζουν “καλή” υγειονομική εικόνα το τελευταίο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα στους γείτονες:  Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία καθώς και σε Ισραήλ, Κίνα, Ιαπωνία, Αυστραλία, Νορβηγία, Δανία, Αυστρία, Ρουμανία, Αλβανία, Βοσνία, Κροατία, Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβακία και Τσεχία. Δύο εβδομάδες αργότερα, αναμένεται η γενική άρση του κλεισίματος των συνόρων προς όλες τις χώρες, δεδομένου πάντοτε ότι η πανδημία αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά.

Σε ό,τι αφορά τα διεθνή μέσα, αποδίδεται μία γενικότερη εμπιστοσύνη η οποία βασίζεται στους μικρούς απόλυτους αριθμούς θνησιμότητας καθ’όλη τη μέχρι τώρα διάρκεια της κρίσης.

Τουρισμός

Η τουριστική επανεκκίνηση περιλαμβάνει την υιοθέτηση ειδικών χώρων καραντίνας σε κάθε νησί και σε κάθε περιφέρεια οι οποίες θα δρουν αποτελεσμάτικα σε ενδεχόμενη αύξηση κρουσμάτων σε τοπικό επίπεδο.

Τέλος λόγω της εκτεταμένης καθυστέρησης της εκκίνησης της τουριστικής περιόδου, προβλέπονται ακόμη ειδικά μέτρα στήριξης σε όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να αναβάλλουν τη λειτουργία τους.