Διεθνή επιστημονικά περιοδικά:

Arapostathis S. G. (2019) Utilizing twitter for disaster management of fire events: steps towards efficient automation. Upon publication, Arabian Journal of Geosciences, Springer, On-Line ISSN:1866-7538

Arapostathis S, Parcharidis I, Stefanakis E, Drakatos G, Kalogeras I (2016) A method for creating seismic intensity maps from twitter data. Journal of Civil Engineering and Architecture, David Publishing, DOI:10.17265/1934-7359/2016.07.013

Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά:

Αραποστάθης Σ. (2019) Διεθνές Θερινό Σχολείο Ρωσικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Αγία Πετρούπολη, Ρωσία, Αύγουστος 2018. Γεωγραφίες 33, ISSN:1109-186X.

Αραποστάθης Σ. (2018) Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης twitter ως πηγής εθελοντικής γεωγραφικής πληροφορίας για την εξαγωγή μακροσεισμικών παρατηρήσεων και την ανάπτυξη χαρτών μακροσεισμικής έντασης. Παρουσίαση διατριβής, Γεωγραφίες 32:115-118, ISSN: 1109-186X.

Κεφάλαια βιβλίων Springer βασισμένα σε παρουσιάσεις διεθνών συνεδρίων (ενδεικτικά):

Arapostathis S.G., Karantzia M. (2019) Mapping Information of Fire Events, from VGI Source (Twitter), for Effective Disaster Management (in Greece); The Fire of North-East Attica, August 2017, (Greece) Case Study. In: El-Askary H., Lee S., Heggy E., Pradhan B. (eds) Advances in Remote Sensing and Geo Informatics Applications. Advances in Science, Technology & Innovation (IEREK Interdisciplinary Series for Sustainable Development). Springer, Cham

Διεθνή Συνέδρια (ενδεικτικά):

Stathis G. Arapostathis. (2019). Instagrammers report about the deadly wildfires of East Attica, 2018, Greece: An introductory analytic assessment for disaster management purposes. In Z. Franco, J. J. González, & J. H. Canós (Eds.), Proceedings of the 16th International Conference on Information Systems for Crisis Response And Management (pp. 473–481). Valencia, Spain: Iscram.

Arapostathis E, Gkadolou E, Stefanakis E, Kritikos G (2011)Studying the history of the battleship of Georgios Averof: A projection in space and time. Poster presentation in Joint ICA Symposium, University of Orleans, 30 of June- 1 of July 2011

Πανελλήνια Συνέδρια και Ημερίδες (ενδεικτικά):

Αραποστάθης Σ. Γ. (2018) «Μία ημι-αυτοματοποιημένη μέθοδος, με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R, για την ανάπτυξη χαρτών μακροσεισμικής έντασης, από δεδομένα Twitter» Πρακτικά: 15ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας: Χαρτογραφία των κρίσεων. ΧΕΕΕ, 31 Οκτώβρη – 2 Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη.

Αραποστάθης Ε. (2010) «Μοντέλα ανάλυσης της γεωγραφικής κατανομής των ελληνικών μουσείων»  Στα πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας,  Αθήνα 4-6 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα